Riktlinjer och evidens för klinisk praxis

Medibas går igenom studier, reviewartiklar och nationella riktlinjer åt dig.

Kortfattad och tillämplig kunskap

Internationell forskning, reviews och de senaste nationella riktlinjerna - allt detta kan knappast en läkare eller sjukvårdspersonal som har patienter att ta hand om hålla reda på.

Samtidigt ligger det ett stort ansvar i att dagligen ställa rätt diagnos och inleda rekommenderad behandling. Kvalificerade medicinska redaktörer på Medibas samlar och sållar därför aktuell allmänmedicinsk kunskap och sätter den i relevant sammanhang för tillämpning i den kliniska vardagen.

Vi gör riktlinjer relevanta för dig

Att göra medicinsk kunskap och forskning till aktuella kunskapsöversikter är inte alltid enkelt. Vår redaktion går igenom relevanta svenska och internationella källor och försöker översätta vaga och svårtolkade formuleringar till tydliga rekommendationer.

Vi tydliggör även när det inte finns några riktlinjer eller rekommendationer.

En tydlig redaktionell process

Medibas redaktion består av erfarna läkare som är fast anställda på Bonnier Healthcares kontor i Stockholm samt en mängd oberoende experter som bidrar från hela Sverige.

Vi drar också nytta av det arbete som våra kollegor gör i Norge - i den välkända norska Norsk Elektronisk Legehåndbog (NEL) - och Tyskland genom Deximed.

Vill du ha mer information om abonnemang på Medibas?

Kontakta oss

Önskar du abonnemang som enskild användare?

Klicka här